Konstituering

Onsdag aften blev den nye kommunalbestyrelse konstitueret. For mig personligt betyder det, at jeg fremover vil være næstformand i Børne- og Skoleudvalget, sidde i Miljø- og Teknikudvalget, være formand for Folkeoplysningsudvalget og sidde i Handicaprådet. Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet i de mange udvalg og råd, hvor jeg får rig lejlighed til at beskæftige mig med nogle af mine hjertesager: folkeskolen, vandmiljøet, det frivillige foreningsarbejde samt borgere med særlige behov – børn, unge og voksne.